Leczenie

Rozwój telemedycyny jest jednym z priorytetowych obszarów działań Ministerstwa Zdrowia. Rola upowszechniania rozwiązań telemedycznych została dostrzeżona i zapisana dokumentem „Zdrowa Przyszłość”. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”.

img

Podążając za tym tropem, telerehabilitacja w Polsce jak i na świecie zdobywa coraz większą popularność, niweluje bariery odległościowe, pozwala na dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz zmniejsza nakład finansowy związany z dojazdem.
Doniesienia naukowe wskazują, w jakich jednostkach chorobowych można bezpiecznie stosować rehabilitację online.

W badaniach z 2017 roku przeprowadzonych w Australii, zebrano doniesienia naukowe o telerehabilitacji z 6 najbardziej popularnych baz medycyny opartej na faktach. Po ocenie 5913 prac, zanotowano 93% poprawy funkcji w przypadku chorób mięśniowo-szkieletowych po przeprowadzonej telerehabilitacji. Określono również, że przynosi ona efekty porównywalne do konwencjonalnych metod rehabilitacji jaką odbywamy w klinikach/szpitalach.

Kolejna praca z 2022 roku oceniająca telerehabilitację u osób starszych posiadających dysfunkcję mięśniowo – szkieletowe porównała efektywność fizjoterapii online w stosunku do konwencjonalnego leczenia. Studiując 10 badań naukowych, ocenia się, że telerehabilitacja miała lepsze efekty wśród seniorów jeśli chodzi o poprawę zakresu ruchomości stawów, siłę mięśniową oraz balans.

Następne badania naukowe dotyczyły porównania telerehabilitacji wraz z rehabilitacją w gabinecie w przypadku pacjentów posiadających chorobę zwyrodnieniową kolana. Program leczenia został podzielony na dwa warianty: 6 tygodniową telerehabilitację oraz 6 tygodniową rehabilitację w gabinecie przeprowadzoną w roku 2015/2016. Badaniu zostało poddanych 54 pacjentów, po 27 pacjentów w każdej grupie. Stwierdzono brak różnicy pomiędzy przeprowadzoną telerehabilitacją, a rehabilitacja w gabinecie. Wysunięto wnioski, że choroba zwyrodnieniowa kolan w sposób bezpieczny i może być leczona w formie online i przynieść takie same korzyści dla pacjentów.

Źródła:
2017
Real-time telerehabilitation for the treatment of musculoskeletal conditions is effective and comparable to standard practice: a systematic review and meta-analysis.
Michelle A Cottrell, Olivia A Galea i wsp.)
2022
Real-Time Telerehabilitation in Older Adults With Musculoskeletal Conditions: Systematic Review and Meta-analysis
Nathaphon Jirasakulsuk, Pattaridaporn Saengpromma
2017
Efficacy of tele-rehabilitation compared with office-based physical therapy in patients with knee osteoarthritis: A randomized clinical trial.
Kamran Azma, Zahra RezaSoltani

Kontakt

Adres e-mail

contact.physiofab@gmail.com

Adres

Newsletter
kontakt
pl_PL